Du er her:

Miljø og bærekraft på timeplanen

Klikk for stort bildeLærerne på studie vg1 er klar for å samarbeide om undervisningen på tvers av fag.

I skoleåret 2020 – 2021 vil undervisningen til vg1-elevene på studieforberedende ha ekstra fokus på miljø og bærekraft. Dette skal skje i gjennom Nordplus-prosjektet som er et samarbeid mellom videregående skoler på Island og Finland, samt Trollfjell Geopark.

Temaet på høsten er FNs bærekraftmål nr. 13 som er å stoppe klimaendringene. Hvis alt går etter planen blir det tur til Island for 10 elever i høst.

Til våren er det FNs bærekraftmål nr.12 som er tema; ansvarlig forbruk og produksjon. Da får vi besøk av skoleelever fra Finland og Island som kommer hit til Brønnøysund.

Arbeidet med bærekraftsmålene skal settes opp mot den regionen vi bor i klimamessig og miljømessig.

Alle lærerne skal samarbeide om dette prosjektet. Temaet vil prege undervisningen og alle fag er involvert; naturfag, samfunnsfag, norsk, matematikk og geografi. Trollfjell Geopark vil være en faglig samarbeidspartner og vil bidra med egen kompetanse og ekstern kompetanse. De vil også bidra med å arrangere lokale ekskursjoner, utstilling fra prosjektet og oversettingsarbeid.

Nordplus er et stort tverrfaglig prosjekt som det legges opp til i de nye læreplanene til høsten. Dette er en mulighet til å jobbe tverrfaglig sammen, og på tvers av landegrenser.

Det er Nordisk råd som har finansiert prosjektet.

Har du spørsmål om prosjektet? Ta kontakt med prosjektleder Sigrid Dybvik Langfors tlf.: 75653761.