Du er her:

Nytt mattetilbud på yrkesfag

Klikk for stort bildeDu som går på et yrkesfaglig utdanningsprogram kan velge mellom matematikkursene 1P-Y og 1T-Y på vg1. 

Matematikk 1T-Y er mer teoretisk vinklet og har noe høyere vanskelighetsgrad enn matematikk 1P-Y, som er mer praktisk rettet.

I 1P-Y lærer dere å bruke matematikk for å forstå viktige forhold og sammenhenger dere møter som en del av samfunnet og i fremtidig arbeidsliv.

I 1T-Y er målet at dere også skal forstå matematikken i større grad slik at den kan brukes i andre fag hvor den brukes. Dere forberedes til en videre utdanning og et arbeidsliv der det stilles høyere krav til den matematiske forståelsen.

Faglig innhold:

Begge kursene inneholder kompetansemål som er spesifikke for den yrkesretningen du går. De mer generelle kompetansemålene vil variere og nedenfor ser du de kompetansemålene som er forskjellige fra matematikk 1P-Y og matematikk 1T-Y.

 

Matematikk 1P-Y

Matematikk 1T-Y

  • vurdere val knytte til personleg økonomi og reflektere over konsekvensar av å ta opp lån og å bruke kredittkort
  • tolke og bruke formlar som gjeld daglegliv og yrkesliv
  • tolke og bruke samansette måleiningar i praktiske samanhengar og velje eigna måleining

 

  • identifisere variable storleikar i ulike situasjonar, setje opp formlar og utforske desse ved hjelp av digitale verktøy           
  • utforske strategiar for å løyse likningar, likningssystem og ulikskapar og argumentere for tenkjemåtane sine
  • utforske samanhengar mellom andregradslikningar og andregradsulikskapar, andregradsfunksjonar og kvadratsetningane og bruke samanhengane i problemløysing


Organisering:

Det blir servert gratis middag i forkant av undervisning.

Elevene vil få to studietimer i løpet av skoleuka når resterende klasse har undervisning i matematikk.

Det vil være transport både til Vega (kl 17.40), Sømna (17.20) og Velfjord ( skolen organiserer transport).

 

Hvorfor velge 1T-Y?

  • det er en fordel dersom du skal ta mer matematikk senere, som for eksempel på påbygningsåret til generell studiekompetanse (1T-Y er ikke et krav for å gå påbygning)
  • du lærer mer matematikk
  • du får en kompetanse som er etterspurt av næringslivet

 

Valg

Dersom du tenker å velge matematikk 1T-Y er det en fordel at du liker matematikk, ønsker å utvikle din matematiske forståelse og har god karakter i matematikk fra 10. klasse.

Dersom du syntes matematikk var vanskelig i 10. klasse kan det være lurt å velge matematikk 1P-Y.

Meld i fra om hva du velger til mattelæreren din.