Du er her:

Ordliste for nye elever

Bokskap: Alle elever får tilgang til et eget låsbart bokskap enten i eller i nærheten av klasserommet. Skaff deg egen hengelås.

Elev- og lærlingetjenesten: Har du spørsmål i forhold til skole eller privatliv, ta kontakt med elev- og lærlingetjenesten som består av rådgivere, miljøtjenesten, helsesykepleier, PPT, formidlingskoordinator og oppfølgingstjenesten.

Feide: Du får feide brukernavn og passord i forkant av skolestart. Dette bruker du på nesten alle digitale tjenester du får tilgang til. Elever som kommer fra andre videregående skoler i Nordland kan fortsette å bruke det de har fått på sin gamle skole. Her kan du endre passord.

Fellesfag: Obligatoriske fag som er felles for alle utdanningsprogram, for eksempel norsk og engelsk.

Fraværsgrensa: Du kan ha maks 10 % fravær i et fag hvis du skal få karakter. Noe dokumentert fravær godkjennes utover 10 %. Her kan du lese mer om fravær og fraværsgrensa.

iSkole: Skoleadministrativt system. Her finner du oversikt over hvilke opplysninger skolen har registrert på deg, fravær og karakterer. Foreldre har tilgang til iSkole fram til eleven er 18 år. Elever logger inn med Feide. Foreldre får tilsendt brukernavn og passord ved skolestart, og må kontakte skolen dersom de ikke får logget seg på.

Itslearning: Faglig kommunikasjonssystem. Her gir lærere beskjeder, du finner faglige ressurser, leverer oppgaver og prøver. Det finnes også en app til telefon og nettbrett. Logg inn med Feide.

Fagsamtaler: En samtale mellom elev og lærer om faglig ståsted midt i terminen.

Hybelmiddag: Samme ettermiddagen som det er leksehjelp lages det middag til elever som bor på hybel og de som deltar på leksehjelpen.

Leksehjelp: En ettermiddag i uka arrangeres leksehjelp i kantina og biblioteket på hovedskolen. Her kan du få hjelp til skolearbeid av leksehjelpere.

Lingdys: Et program som hjelper deg med lesing og skriving. Finnes på norsk, engelsk, tysk, fransk og spansk.

Makkerskap: Elevene blir delt inn parvis og får en makker ved skolestart. Dette er for at elevene skal lære og kjenne hverandre i klassen på kryss og tvers. Kontaktlærer endrer makkere en gang hver måned gjennom hele skoleåret.

PocketID: App som brukes som skolebevis. Se skolebevis lengre ned i artikkelen.

Programfag: Fag som er spesielle for de ulike utdanningsprogram og programområdene.

Printer: Hvis du skal printe ut noe, overfør det til en minnepenn og ta den med til printeren som står på biblioteket. Eller du kan printe ut fra de stasjonære PC’ene som er på biblioteket.

Skoleportalen: Tilgang til flere verktøy og tjenester. Skylagring (Onedrive) med 1 GB lagringsplass, webversjon av officepakken, deling av dokumenter og samskriving. Logg inn med Feide.

Skolebevis: Skolen har digitalt skolebevis på mobil gjennom app'en PocketID. Det digitale beviset fungerer både som skolebevis og lånekort på biblioteket. VG1-elevene vil bli fotografert i løpet av de første skoledagene.

Skoleskyss: Hvis du trenger å ta buss eller båt på vei til skolen må du søke om skoleskyss hvert år. Du bruker samme kort gjennom hele skolegangen, så ta godt vare på det. Hvis du har hatt skoleskyss på ungdomsskolen kan du bruke det samme kortet. Mer info om skoleskyss finner du her.

Sør-Helgeland Opplæringskontor: Formidler lærlingeplasser. Ønsker du å bli lærling, ta kontakt med de. SHOK har kontor i Karrierehuset. 

Utdanningsprogram: Tidligere kalt studieretning eller linje. Studiespesialisering, helse og oppvekstfag og teknikk og industriell produksjon er eksempler på utdanningsprogram.

Tilrettelegging: Vi tilrettelegger for at du skal gjøre det best mulig på skolen. Hvis du har dysleksi eller andre lærevansker, snakk med lærerne dine.

Yrkesfaglig fordypning: Læreplanen i yrkesfaglig fordypning lages lokalt og skal gi elevene mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag. Dette kan foregå på egen skole, en annen skole eller i en bedrift.