Du er her:

Rødt nivå og skoleskyss

Klikk for stort bildeViser til nye anbefalinger fra Regjeringen som setter videregående skoler og ungdomsskoler på rødt nivå. Nordland fylkeskommunes buss- og båtruter går i utgangspunktet som normalt.

Det er lite tilgjengelig materiell og det vil ikke være realistisk å forsterke busskapasiteten over hele fylket. I tillegg til de største byene vil også kommuner og områder som opplever høyere smittetrykk i første omgang bli prioritert.

Vis hensyn og hold avstand

Det har så langt ikke kommet oppdaterte råd eller anbefalinger knyttet til skoleskyss eller kollektivtransport. Fylkeskommunen oppfordrer fortsatt til å unngå å reise kollektivt med mindre man må. Vi forstår at elevene fortsatt vil ha behov for å komme seg til og fra skolen. Men vi ber dem også om å velge tidligere og senere tidspunkt for sine reiser, der de har mulighet til det. Det anbefales at elever fra samme familie, klasse eller skolekohort sitter sammen på bussen, og at det utvises hensyn og holdes avstand ved ombord- og avstigning.

Ikke gratis å reise

Grunnet stengt fordør er det ingen validering av reisebevis ved ombordstigning. Dessverre ser vi at mange opplever at dette er synonymt med gratis bussreise, noe som selvsagt ikke er tilfelle. Mobilapp, skolekort eller periodebillett skal benyttes. Det vil bli intensivert billettkontroll den kommende perioden. Alle som ikke kan framvise gyldig reisebevis risikerer å bli bøtelagt. I tillegg til billettkontroll vil også vekterne bistå på utvalgte holdeplasser for å sørge for at for at det ikke blir for store folkeansamlinger verken på eller utenfor bussen.