Du er her:

Skoleskyss

Retningslinjer for skoleskyss til videregående skoler.Klikk for stort bilde  

Regjeringen har vedtatt at grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20. Skoleskyssen i Nordland har stort sett gått som normalt mens skolene har vært stengt og vil naturligvis gjøre det nå også. Samtidig opprettholder vi smitteverntiltakene og oppfordrer de reisende til å holde avstand.

Skolebussene og den øvrige rutetrafikken vil gå i henhold til ordinært oppsatte rutetider. Det er allerede iverksatt smitteverntiltak på den ordinære kollektivtrafikken. Herunder også skolebussene.

Renholdet er betydelig intensivert. Vask av kontaktflater som håndtak, stoppknapper, etc. har høy prioritet. Validering av reisekort og skolekort er avskaffet. På busser med flere innganger er fremre dør avstengt, og sjåfør skal ikke ha direkte kontakt med de reisende.

Basert på utdanningsdirektoratets veileder om smittevern for skoletrinn1.-7. og veileder i smittevern for ungdomsskole og videregående skole under Covid-19 utbruddet 2020 (oppdatert 7.mai 2020) anbefaler Nordland fylkeskommune følgende retningslinjer for skoleskyss:

  • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses så mye som mulig.
  • Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør unngås.
  • Ved bruk av skoleskyss, bør elevene holde avstand til hverandre.
  • Elevene må holde minst en meters avstand når de venter på bussen
  • Elever må vaske hender når de kommer til skolen og tilbake til hjemmet.

 

Nordland fylkeskommune har sendt ut et brev med informasjon om skoleskyss til videregående skoler. Det kan leses her. (PDF, 221 kB)

Smittevernveilederen for kollektivtransport.