Du er her:

Hjelp når ting blir for vanskelig

Klikk for stort bildejulehjerte
Hvis hverdagen er vanskelig og ting blir for tungt å bære alene er det godt å vite hvem en kan ta kontakt med og hvor en kan få hjelp og støtte. Her er informasjon om dette til elever, foresatte og andre som ønsker å orientere seg hva som finnes rundt omkring.

Ved elevers behov for oppfølging av psykiske helseplager

 

De aller fleste går gjennom perioder i livet som er litt ekstra vanskelige og tøffe, med tunge tanker og vanskelige følelser. Det kan både dreie seg om helt konkrete hendelser som har utløst disse reaksjonene, men noen ganger kan vi også oppleve at vi ikke vet helt hvorfor.

For det meste går slike perioder over av seg selv, gjerne gjennom hjelp og støtte av nære venner og familie. For noen blir symptomene så plagsomme og tyngende at det i betydelig grad går utover fungering i hverdagen.

Dersom du eller noen du bryr deg om er i behov for psykisk helsehjelp er det viktig å vite at det er finnes flere tilbud å henvende seg til.

 

Elevtjenesten ved BVS er en ressursgruppe for elever, foresatte, kontaktlærere og skoleledelsen.

Helsestasjonen/skolehelsetjenesten og ROP-ung hører til kommunehelsetjenesten. BUP og VOP tilhører spesialisthelsetjenesten. Forenklet sagt tar kommunehelsetjenesten og elevtjenesten seg av milde til moderate psykiske helseplager og spesialisthelsetjenesten (BUP og VOP) tar seg av moderate til alvorlige psykiske helseplager, psykiske lidelser og akutte tilstander. Om det er behov for det så samarbeider kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten om behandlingen og oppfølgingen.

 

Kommunehelsetjenesten

 

Rus- og psykisk helsetjeneste (ROP-ung)

ROP-ung er en lavterskel psykisk helsetjeneste for barn og ungdom med lette til moderate psykiske vansker. Det kan handle om tristhet, angst, uro, konsentrasjonsvansker, sinne, tankeproblemer, ettervirkninger etter ubehagelige hendelser, vansker i forhold til kropp og mat, forstyrret søvn eller rusproblemer. Det kan også dreie seg om vanskeligheter i relasjon til andre mennesker, som foreldre, søsken, venner eller lærere.

At det er lavterskel betyr at man ikke trenger henvisning og at det er et gratis tilbud. ROP-ung er en del av den kommunale psykiske helsetjenesten (ROP-tjenesten) i Brønnøy kommune. De som jobber i ROP-tjenesten er psykisk helsearbeidere, det vil si barnevernspedagoger, vernepleiere og sykepleiere med videreutdanning i psykisk helse, og i tillegg rus-koordinator og kommunepsykolog.

ROP-ung tilbyr én-til-én-samtaler for deg som har det vanskelig. I samtalen tas det alltid utgangspunkt i det du selv opplever som viktig for deg. Dersom du ønsker det tilbys også samtaler der både du og foreldrene/omsorgspersonene dine deltar. Ved interesse og behov kan det også tilbys gruppe- og/eller kurs. Dersom du har behov for annen oppfølging enn hos ROP-ung kan du også få hjelp videre i systemet.

Det er bare å ta en telefon eller å komme innom for en timeavtale.

Besøksadresse: Biskop Rosingsgate 2, Brønnøysund

Telefonnummer: 950 12 320 / 750 12 320

Ps. Alle behandlere har taushetsplikt! Om du er 16 år eller eldre må behandleren ha din tillatelse for å dele informasjon om deg med andre, som for eksempel foreldre/foresatte.

 

Skolehelsetjenesten v/Torun Gladsø

Torun er helsesøster med ansvar for skolehelsetjenesten i den videregående skolen. Torun kan tilby samtaler med veiledning, rådgivning og oppfølging. Hun kan også lose deg videre i systemet dersom det er behov for dette.

Du finner helsesøster på skolen mandag kl 11-13, onsdag kl 9- 13 og fredag kl 10-12

Telefonnummer: 909 63 802

Eller ta kontakt med Brønnøysund helsestasjon, Skulesvei 13, telefon 75012880 for timeavtale utenom overstående tidspunkt.

 

Fastlege

Fastlegen kan du ta kontakt med for både kroppslige og psykiske tilstander. Dersom det er behov for utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten så sender fastlegen henvisning til riktig sted. Derfor kan du henvende deg der både om du for eksempel har forstuet en finger eller om du har angst. Fastlegen skal også ha oversikt over de viktigste helsetjeneste-tilbudene, både i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

 

Brønnøysund videregående skole

 

Elevtjenesten ved Brønnøysund videregående skole

Brønnøysund videregående skole har ansvar for gjennomføring av videregående opplæring blant ungdom i regionen.

Om man har vanskelig perioder i livet, tunge stunder, vanskelige tanker eller konkrete hendelser kan man kontakte elevtjenesten ved BVS. Vi kan tilby samtaler med veiledning, rådgivning og oppfølging. Vi loser videre i systemene om det er behov for det.

Ta bare kontakt, dere finner oss i 2. etg på Brønnøysund videregående skole. Er vi ikke på kontoret, send en SMS og vi tar kontakt så snart vi kan.

 

Gry Viksjø: 970 24 262

Sturla Johansen: 993 64 906

Beate Gjessing: 466 80 898

Trude Valla: 911 99 625

 

Spesialisthelsetjenesten

 

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) er et poliklinisk spesialisthelsetilbud for barn og ungdom opp til 18 år og voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP) er det samme for personer på 18 år og eldre. Poliklinisk betyr at man får timeavtale der, og at man ikke er innlagt. BUP og VOP utreder og behandler moderate til alvorlige psykiske lidelser og rus/avhengighetsproblematikk.

Felles for dem som kommer til spesialisthelsetjenesten er at de opplever følelsesmessige problemer som skaper vantrivsel og/eller større vanskeligheter i hverdagen. Det er som hovedregel fastlegen som skriver og sender henvisning til spesialisthelsetjenesten.

Ved akutte og alvorlige tilstander er det hjelp å få raskt. Du anbefales da å ta kontakt med legevakt, fastlege, eller behandleren din, og selvfølgelig familie/andre nære personer. Du vil få god hjelp og omsorg i den vanskelige situasjonen du er i av dyktige fagfolk.

 

Legevakt (felles nasjonalt telefonnummer): 116 117

 

Hjelpetelefoner –og chat

 

Dersom du trenger å snakke med noen, finnes det også hjelpetelefoner og chat-tilbud. Disse tilbudene er helt anonyme og de koster ikke noe og ringe.

 

Mental helse: Hjelpetelefon

Tlf: 116 111 (Døgnåpen) Nettadresse: www.hjelpetelefonen.no

 

Kirkens SOS: Hjelpetelefon og chat

Tlf.nr.: 22 40 00 40 (Døgnåpen) Nettadresse: www.kirkens-sos.no

 

Røde kors (Kors på halsen): Hjelpetelefon og chat

Tlf.nr.: 800 333 21 (mandag – fredag fra kl. 14-22) Nettadresse: www.korspahalsen.no

 


 

Fant du det du lette etter?