Du er her:

Holdningsskapende uke

Verdier - Klikk for stort bildeVerdier
Holdningsskapende arbeid blir vi aldri ferdig med. Det å skape et varmere og tryggere skolemiljø for å motvirke mobbing, vold, seksuelle krenkelser og rusmisbruk er en oppgave for alle som arbeider ved skolen.


Dette kan vi også relatere til:

  • kapittel 9a i opplæringslova: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.
  • Skolens visjon: Ved BVS skal alle oppleve trivsel, mestring og utvikling i fag og i felleskapet
  • Pedagogisk utviklingsplan: Legge vekt på å skape gode relasjoner og kollektiv vekst.
     

Som et ledd i dette arbeidet gjennomfører vi i uke 36 en holdningsskapende uke. Alle elever på skolen vil her få et tilbud om et relevant foredrag:

Forebygging av vold, seksuelle krenkelser og voldtekt (Stiftelsen Tryggere), 2 skoletimer

Tilbud til VG1 og VG3:

Time

Ti 05.09

O 06.09

To 07.09

F 08.09

1-2

ST3D

ST3C

EL1A/BA1A

TI1A/TI1B

3-4

HO1B/HO1C

ST3B

ST1A

ST3A

6-7

ST1B

HO1A/RM1A/SS1A

ST3C

ME1AForestillingen «Lær å mobbe» (Tor Arne Johnsen), ca. 55 min

Tilbud til VG2, tirsdag 05.09

08.30 – 09.30

ST2A -ST2B

09.45 – 10.45

HO2A - BA2A - RM2A

11.00 – 12.00

TI2B - SS2A - HO2BLærerforedrag «Lær å mobbe», ca 1 time og 15 min

Mandag  04.09.17 kl. 14.30 (undervisningen  i 7. time går ut). Møtetiden tirsdag i 8. time går også ut.


Rus og kriminalitet

Politiet vil sammen med helsesøster ha en stand i kantineområdet hos oss tirsdag 12.09. Tema er rus og kriminalitet, og opplegget inngår i en nasjonal kampanjeuke om temaet.

 

Fant du det du lette etter?