Tips fra Dysleksi Norge


 

Dysleksi Norge er en interesseorganisasjon for alle med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker.
 

Lydbøker:

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek er et bibliotek som produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker til blinde, svaksynte og andre som har vansker med å lese trykt tekst. Mange av NLBs lånere har dysleksi eller andre lese- og skrivevansker.
 

Hjelpeprogrammer:

lingit.no Lingdys, Lingright, Linspeak, Lingpilot (for Mac), Lingtysk, Lingspansk, Textpilot

MV-Nordic CD-ord

Tretac: ClaroRead, Hjelpemiddeldatabasen NAV

Statped: Skolelydbok
 

Pedagogisk programvare:

ASKI RASKI

Ordtreneren

Tempolex
 

Nettbrett og smarttelefoner:

Å skrive seg til lesing, film

Teknologi i opplæringen, Statped

Apper, Norsk pedagogisk dataforening
 

Læringsressurser fra Statped

Blogg Åsne Midtbø Aas dysleksidama.blogspot.no