Oppgaveskriving og kildekritikk

Kildekritikk, kildehenvisning og litteraturliste må man forholde seg til når en skriver en oppgave uansett hvilket fag det gjelder.

På biblioteket har vi flere forskjellige bøker og hefter som kan være smart å se i. I tillegg kan disse sidene være til god hjelp:

IKomp Informasjonskompetansekurs ved UIT

VIKO Hjelp til oppgaveskriving fra NTNU

Kildekompasset Alt om referansestiler, kildekritikk og lover fra HSN, UIA og UIS

"May the source be with you"