Skjønnlitterært program og fordypningsoppgave.


I følge læreplanen i norsk skal elevene på vg3 ha to store fagoppgaver:

  • et skjønnlitterært program
  • en fordypningsoppgave.

Start tidlig med å tenke på hva som interesserer deg, og hva du vil skrive om. Vi hjelper deg med å skaffe den litteraturen du trenger, og du kan låne stoffet frem til oppgaven er ferdig.

Det er mange innfallsvinkler til et skjønnlitterært program. Her finner du kanskje noen tips:

Her er flere gode nettsider som kan være til hjelp: