Elev og lærlingetjenesten

Elev og lærlingetjenesten består av rådgivertjenesten, miljøtjenesten, oppfølgingstjenesten og helsetjenesten. Det er en ressursgruppe for elevene, foreldre og foresatte, kontaktlærere og skoleledelsen. 

Elevtjenesten tilbyr:

  • Faglig og personlig veileding
  • Yrkes- og utdanningsveiledning

Vår felles målsettning er å drive aktiv påvirkning  på frafallsforebyggende arbeid og trivsel og tilhørighet i fellesskapet.