Miljøtjenesten ved Brønnøysund videregående


Gry Viksjø heter jeg, er sosionom og du finner meg på kontoret 232 i 2. etasje, hvis du ikke treffer meg ute i gangene.

Mandag jobber jeg klokken 11.00-18.00, ellers 8.00-15.30.

Ta kontakt på mobil 970 24 626 om du ikke finner meg. Du vil høre fra meg så raskt jeg kan.


Miljøtjenesten vil jobbe for elevenes: TRIVSEL, TILHØRIGHET OG TRYGGHET

Hvem er Miljøtjenesten:

Gry Viksjø heter jeg, er sosionom og utgjør tjenesten ved BVS

Min sosial faglige bakgrunn er:

 • Bachelor i sosialt arbeid.
 • Videreutdanning i veiledning og kommunikasjon
 • Videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge og unge voksne, masternivå.
 • Megler i konfliktrådet på Sør-Helgeland
 • Spesped.
 • Diverse kurs og sertifiseringer i bl. a. Helsefremmende skoler, Depresjonsmestring for ungdom, Psykologisk førstehjelp, Førstehjelp selvmordsfare og Foreldreveiledning.

Men dette er bare en liten del av det som gjør meg til meg, min livserfaring er med til å gjøre meg til en som har fokus på:
- samarbeid, ydmykhet, respekt, veiledning, løsninger, nettverksbygging m.m
Med utgangspunkt i dette håper jeg og kunne bidra til en romsligere skole for både elever og ansatte. Miljøtjenesten er for alle elever, men vil vise spesiell oppmerksomhet til hybelboere. Vi ønsker og fokusere på forebygging av frafall i skolen, så tverfaglig jobbing for og styrke det psykososiale til enkeltelever er ett særlig fokusområde for tjenesten.


Hva kan vi gjøre for deg som elev?

 • Hjelpe deg til og bestille time hos tannlege, lege osv.
 • Veiledning i forhold til struktur i skolehverdagen, som når er det lurt å legge seg i forhold til når en står opp, når gjør man lekser, studieteknikker, mat og helse osv.
 • Vanskelige ting generelt, kom og ta en prat :)
 • Være med som støtteperson i møter – på eller utenfor skolen.
 • Har du et problem eller ønske om en samtale og ikke vet hvem du skal ta det opp med – miljøtjenesten kan være den rette, ellers henviser vi deg videre i systemet.
 • Problemer med å stå opp, lekser, økonomi el. Vi har noen gode tips.
 • Fritidsproblemer?  Vi har oversikt over aktiviteter.
 • Miljøtjenesten kan besøke deg på hybel – hvis du er syk, eller bare trenger besøk!
 • Hjelpe deg med og ta opp ting på skolen som ikke fungerer.
 • Hjelpe elevene med og sette i gang aktiviteter som flere er interessert i, også utenom skolen. Kom med tips!
 • Være behjelpelig med å arrangere tilstellinger for elever – etter skoletid.
 • Hjelpe klassene til og ta opp ting i elevrådet.
 • Iverksette fadderordningen på høsten.

 

Hybelkurs: Er i slutten av september og obligatorisk for alle førstegangs hybelboere på skolen. Tema som blir tatt opp er:

Miljøtjenesten: Info om tjenesten, ernæring og kosthold samt mestringsstrategier, stress, bry seg, nettverk, frokost, hybelmiddag og leksehjelp.
Helsesøster: Hygiene og helse.
Politi: Rettigheter og plikter som hybelboer m.m.
Banken: Økonomi og budsjett.

Oppfølging av enkeltelever: Elevene kan selv ta kontakt eller få en samtale etter ønske fra lærer (kan være tema som misstrivsel, forseintkomming, rus, hybelsituasjonen, økonomi, mobbing, bekymring for medelever, sosiale utfordringer, minoritetsspråklig, starte gruppe på ettermiddagen med ulike tema, depresjonsmestring, klassemiljø, og forkurs)

Hybelsamtale og -besøk: som blir avtalt på forhånd.
Følgende tema blir tatt opp:
Presentasjon av miljøtjenesten, informasjon om skolens fritidsaktiviteter, tidligere skolegang og evt. erfaringer som hybelboere, praktiske forhold rundt det å være leietaker, forhold til hybelvert, økonomi, kosthold, trivsel på skolen, trivsel i fritida, fravær / hvordan greie å stå opp om morgenen.

Hvor er Miljøtjenesten?
Du finner meg på kontor 232, rett ved ved siden av rådgiverne oppe i 2. etasjen. Er du usikker, be kontaktlærer om å vise deg, eller spør i resepsjonen.

Hvordan ta kontakt?
Du kan kontakte tjenesten direkte på kontoret, bruke mail : gryvik@vgs.nfk.no
eller telefon nr: 970 24 626.
Du kan også bestille tid for samtale gjennom din kontaktlærer.
Forøvrig synes jeg det er greit om du tar kontakt når du møter meg utenfor kontoret.

Når er Miljøtjenesten tilstede?
Hver dag fra skolestart til skoleslutt, men dersom kontoret er stengt, er jeg ute i tjenestens medfør.
Da kan du enten sette igjen en lapp på døra, eller sende SMS.
Ellers kan du ringe meg på tlf: 750 11 521/ 970 24 626. Dersom jeg ikke svarer, tar jeg kontakt så snart jeg kan.

MILJØTJENESTEN HAR TAUSHETSPLIKT

Skrevet av Gry Elisabeth Viksjø
Miljøtjenesten ved Brønnøysund VGS
- Jeg vil gjerne se deg……….