Hybelboer Brønnøysund


Hybeloppfølging
Miljøtjenesten tilbyr oppfølging av enkeltelever: elevene kan selv ta kontakt, eller få en samtale etter ønske fra lærer. Tema kan være mistrivsel, forseintkomming, rus, hybelsituasjonen, økonomi, mobbing, bekymring for medelever osv.

I tillegg har vi intensjon om å kontakte og eventuelt besøke alle førstegangs hybelboere.

Hybelsamtale og -besøk avtales  på forhånd.
Følgende tema blir tatt opp ved første hybelbesøk:
Presentasjon av miljøtjenesten, informasjon om skolens fritidsaktiviteter, tidligere skolegang og evt. erfaringer som hybelboere, praktiske forhold rundt det å være leietaker, forhold til hybelvert, økonomi, kosthold, trivsel på skolen, trivsel i fritida, fravær / hvordan greie å stå opp om morgenen

Hybelkurs er i slutten av september hvert skoleår. Kurset er obligatorisk for alle førstegangs hybelboere på skolen.

Tema: 

  • Helsesøster: Hygiene og helse.
  • Politi: Rettigheter og plikter som hybelboer og hvordan oppføre seg i det offentlige rom.
  • Miljøtjenesten: Ernæring og kosthold, mestringsstrategier, stress, bry seg, nettverk, frokost, hybelmiddag og leksehjelp.
  • Banken: Økonomi og budsjett.