Oppfølgingstjenesten på Sør-Helgeland


Kontorsted: 2. etasje, kontor 234, i hjørnet forbi de andre kontorene til Elevtjenesten.

Kontakt: Lise Kveinå

Telefon: 756 53 753 / 415 60 851

e-post: liskve@vgs.nfk.no


Oppfølgingstjenesten består av OT-koordinator som samarbeider med de videregående skolene, grunnskoler i distriktet, Opplæringskontorene og bedrifter på Sør-Helgeland. Vi tilrettelegger slik at ungdom med Ungdomsrett får en mest mulig positiv tilværelse og en hensiktsmessig bistand for å kunne gjennomføre videregående skole.

OT har også samarbeid med samtlige hjelpetjenester.

Oppfølgingstjenesten skal ta kontakt med ungdom som har rett til videregående opplæring, men som ikke går på skole eller er lærling. Ungdom har en rett til kontakt med oppfølgingstjenesten(OT).

Ungdom og/eller foresatte har også et ansvar for selv å ta kontakt.

Rett til videregående opplæring: Alle har rett til tre års videregående skole med frist på fem år etter at de er ferdig med ungdomsskolen. Dersom du velger å starte som lærling i en bedrift er dette vanligvis 2 år og regnes som 1 skoleår.

 

OT følger opp ungdom med ungdomsrett som:

  • ikke har søkt videregående skole eller læreplass
  • ikke kommet inn på videregående skole eller læreplass
  • har takket nei til plass på videregående skole eller læreplass
  • har sluttet på videregående skole eller i lære
  • står i fare for å slutte på videregående skole eller i lære

 

Dette kan OT-koordinator for Sør-Helgeland hjelpe ungdom med:

Rådgiver-tjenester: yrkesveiledning, praksisplass, innsøking skole.

Livsmestring, individuell eller i gruppe.

OT-koordinator har veileder- og kartleggings-kompetanse. Jeg er utdannet sosionom med videreutdanning i psykososialt arbeid og veilederpedagogikk spesialisert på ungdom.