Oppfølgingstjenesten på Sør-Helgeland


Oppfølgingstjenesten for Sør-Helgeland finner du på skoletunet i D-bygget (tverrbygget til tannhelsetjenesten) i 2. etasje.

Kontakt: Trude Valla

telefon: 75011670 / 91199625

e-post: truval@vgs.nfk.no


Oppfølgingstjenesten består av OT-koordinator som samarbeider med de videregående skolene, grunnskoler i distriktet, Opplæringskontorene, PPT (Pedagogisk Psykologiske Tjenester) NAV, BUP (Barne og Ungdomspsykiatrisk poliklinikk) VOP (Voksenpsykiatrisk Poliklinikk), Psykiatritjenesten, rustjenesten, Barnevernet, bedrifter på Sør-Helgeland, for å tilrettelegge slik at ungdom med Ungdomsrett får en mest mulig positiv tilværelse og en hensiktsmessig bistand for å kunne gjennomføre videregående skole.

Oppfølgingstjenesten skal ta kontakt med ungdom som har rett til videregående opplæring, men som ikke går på skole eller er lærling. Ungdom har en rett til kontakt med oppfølgingstjenesten(OT).

Ungdom har også et ansvar for selv å ta kontakt.

Rett til videregående opplæring: Alle har rett til tre års videregående skole med frist på fem år etter at de er ferdig med ungdomsskolen. Dersom du velger å starte som lærling i en bedrift er dette vanligvis 2 år og regnes som 1 skoleår.

OT følger opp ungdom med ungdomsrett som

- ikke har søkt videregående skole eller læreplass

- ikke kommet inn på videregående skole eller læreplass

- har takket nei til plass på videregående skole eller læreplass

- har sluttet på videregående skole eller i lære.

- står i fare for å slutte på videregående skole eller i lære.

Dette kan OT-koordinator for Sør-Helgeland hjelpe ungdom med:

Trenger du karriererådgiving

Livsmestring i grupper

OT-koordinator har veilederkompetanse på linje med rådgiver innenfor karriere og veiledning, og hjelper deg å finne ut hvilke yrkesvalg du kan ta. 

Ansvarlig Trude Valla. Sist endret 25.11.2016
Fant du det du lette etter?