Rådgivertjenesten

Sigrid Dybvik Langfors og Beate Gjessing har begge kontor i 2. etasje sammen med de andre i Elevtjenesten.
Kontortid finner du på oppslag i klasserommet og på kontordørene.

Dette kan vi hjelpe deg med:

  • Studie og yrkesveiledning 
  • Karriereveiledning og interessetester
  • Søknad til videre skolegang. Informasjon om de fleste studievalg, programfagvalg og utdanningsmuligheter. 
  • Samtale om personlige, sosiale eller faglige vansker.
  • Spørsmål vedrørende Lånekassen.
  • Bidra til å avklare / oppklare alt som påvirker ditt læringsmiljø og din utdannelse.
     

Du kan kontakte oss direkte på kontoret, bruke mail eller telefon. Du kan også bestille tid for samtale gjennom din kontaktlærer.

Av praktiske grunner har vi fordelt klassene mellom oss slik:
Sigrid har hovedansvaret for Studiespesialiserende program og Media og kommunikasjon studieforberedende, men har åpent kontor for alle.

Beate har hovedansvaret for yrkesfagene.

 

 

 Sigrid: rom 231

 sigdyb@vgs.nfk.no

 411 05 414 (mob)

 Beate: rom 233 

 beagje@vgs.nfk.no

 466 80 898 (mob)

 Mandag

 8.00. - 15.00

8.00 - 13.00 
(Salhus kl.11 - 13)

 Tirsdag

 9.00 - 15.00

 8.00 - 13.00

 Onsdag

 8.00 - 15.00

 

 Torsdag

 8.00 - 15.00

 8.00 - 13.00

 Fredag

 8.00 - 15.00