Dysleksivennlig skole

Brønnøysund videregående skole er godkjent som dysleksivennlig skole.

Dette innebærer at vi: 

  • har et inkluderende og aksepterende miljø
  • har systemer og kompetanse på å finne de som har vansker
  • kartlegger og registrerer alle elevenes leseferdigheter
  • setter inn tiltak der det er behov
  • samarbeid med bibliotek og IKT avdeling
  • elever er brukere av kompenserende verktøy som eks. elektroniske lydbøker (lærebøker), Lingdys Norsk, Lingdys Engelsk, Lingdys Fransk, Lingdys Tysk og Lingdys Spansk
  • sørger for at lærere har kompetanse i tilpasset undervisning for elever med lese- og skrivevansker og ulike språkvansker.
  • evner å se forbedringspotensiale og har vilje til å endre praksis
  • skolen har ansatt en tilretteleggingskoordinator