Møteplan for elevrådsarbeid 2017-2018

Elevrådsmøter gjennomføres innen den 10. hver måned.

Elevrådsstyremøter gjennomføres før slutten av måneden.

Klasseråd gjennomføres minst 1 gang i måneden mellom elevråd.

 Råd/styre/klasse

Uke

Dag

Dato

Time

 Elevrådsstyre

34

Torsdag

24. august

1.

 Informasjonsbesøk

   

25.8-12.9

 

 Klasseråd

       

 Elevråd

37

Tirsdag

12. september

1. og 2.

 Elevrådsstyre

39

Torsdag

29. september

2.

 Klasseråd

       

 Elevråd

 

Tirsdag

10. oktober

3.

 Elevrådsstyre

 

Onsdag

25. oktober

1.

 Operasjon Dagsverk

 

     

 Klasseråd

       

 Elevråd

45

Fredag

10. november

3.

 Elevrådsstyre

48

Torsdag

30. november

3.

 Klasseråd

       

 Elevråd

50

Mandag

11. desember

4.

 Elevrådsstyre

51

Tirsdag

19. desember

1.

 Juleferie

   

22.12 – 2.1

 

 Klasseråd

       

 Elevråd

2

Torsdag

11. januar

5. og 6.

 Elevrådsstyre

4

Tirsdag

23. januar

7.

 Klasseråd

       

 Elevråd

6

Fredag

9. februar

2.

 Elevrådsstyre

9

Torsdag

1. mars

7.

 Klasseråd

       

 Elevtinget 2017

11

Mandag-fredag

12.-16.3

 

 Elevråd

11

Mandag

12. mars

7.

 Elevrådsstyre

12

Onsdag

21. mars

1.

 Klasseråd

       

 Elevråd

14

Torsdag

5. april

4.

 Elevrådsstyre

17

Tirsdag

24. april

2.

 Klasseråd

       

 Elevråd

19

Tirsdag

8. mai

4.

 Elevrådsstyre

20

Mandag

14. mai

3.

 Klasseråd

       

 Elevråd

23

Fredag

8. juni

1.