Søknad om skoleplass ved Brønnøysund videregående skole ved 3.gangs inntak i august

Søknad om skoleplass ved Brønnøysund videregående skole ved 3. gangs inntak i august

Fornavn og etternavnFornavn og etternavn
DD.MM.ÅÅÅÅ 
Eks: 01.01.1999DD.MM.ÅÅÅÅ Eks: 01.01.1999
Din folkeregistrerte adresseDin folkeregistrerte adresse
Legg inn telefonnummer som du kan nåes på dagtid/ettermiddag fram til skolestart.Legg inn telefonnummer som du kan nåes på dagtid/ettermiddag fram til skolestart.
Utdanningsprogram (i ønsket rekkefølge) og årstrinn (vg1, vg2 eller vg3)Utdanningsprogram (i ønsket rekkefølge) og årstrinn (vg1, vg2 eller vg3)

Karakterdokumentasjon dersom du har gått skole utenfor Nordland fylke sendes gradert via denne linken. 
Dette for å ivareta sensitive personopplysninger.

Felt merket med * må fylles ut