Ansatte

Sentralbordet har tlf: 75 65 36 00 
og er betjent alle hverdager mellom klokken 08.00-15.30.

Viktig elektronisk post til skolen bør sendes til skolens e-postmottak:
bvs-post@vgs.nfk.no  Den vil bli registrert før den blir videresendt til rette mottaker.