Ansattoversikt


Ledelsen

Ansatte i avdelingen Ledelsen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder pedagog 75 01 15 17 452 34 420
Avdelingsleder 75 01 15 18 907 97 266
Avdelingsleder 75 01 15 13 913 08 543
Avdelingsleder 75 01 15 12 416 91 483
Avdelingsleder 75 01 15 16 908 26 362
Rådgiver 75 01 15 22 466 80 898
Adjunkt 75 01 15 71 480 39 985
Rådgiver 75 01 15 20 993 64 906
Karriereveileder 974 02 273 974 00 250
Avdelingsleder 75 01 15 14 995 73 841
Bibliotekleder 75 01 16 01 75 01 16 07
Personal- og økonomileder 908 87 885
OT-koordinator 911 99 625
Miljøterapaut 75 01 15 21 970 24 626