Ansattoversikt


Rådgivere, miljøtjenesten og oppføglingstjenesten

Ansatte i avdelingen Rådgivere, miljøtjenesten og oppføglingstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 75 65 36 35 466 80 898
Rådgiver 75 65 36 37 993 64 906
OT-koordinator 75 65 36 39 911 99 625
Miljøterapaut 75 65 36 36 970 24 626