Ansattoversikt


Rådgivere, miljøtjenesten og oppføglingstjenesten

Ansatte i avdelingen Rådgivere, miljøtjenesten og oppføglingstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 75 65 36 35
Kroppsøvingslærer/Rådgiver 75 65 36 37
OT-koordinator/fagleder 75 65 36 39
Miljøterapaut 75 65 36 36