Ansattoversikt


Rådgivere, miljøtjenesten og oppføglingstjenesten

Ansatte i avdelingen Rådgivere, miljøtjenesten og oppføglingstjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 75 01 15 22 466 80 898
Rådgiver 75 01 15 20 993 64 906
OT-koordinator 911 99 625
Miljøterapaut 75 01 15 21 970 24 626