Utsmykking av nye Brønnøysund videregående skole

Klikk for stort bilde Privat fotografi Kunstneren Thomas Falstad har vunnet oppdraget med å utsmykke hovedbygget i nye BVS i konkurranse med 5 andre utvalgte kunstnere. 

Klikk for stort bilde Thomas Falstads forslag ble valgt av en enstemmig utsmykkingskomite som bestod av 3 ansatte, 2 elever og en representant for Nordland fylkeskommunes kulturavdeling.  
Kunstneren er nå ferdig med det første av 5 arbeider som skal utsmykke fellesarealene i den nye og i den rehabiliterte delen av hovedbygget på BVS. Se hans hjemmeside her: http://www.thomasfalstad.net/