Koret Noisy

Klikk for stort bildeKoret Noisy 2016-17Skolekoret Noisy består av 1. og 2. klassingene ved Helse- og oppvekst som i alt er 5 klasser. Det er et kultur- og formidlingsprosjektet og har nå startet på sitt tredje prosjektår.

Koret samarbeider med distriktsmusikerne ved kulturskolen i Brønnøy, og Ragnhild Skille fra Norsk kulturskoleråd er instruktør. I år består koret av nærmere 70 elever fra Helse- og oppvekst. Det øves frem mot turneuke i april 2018, hvor det skal holdes konsert i alle fem kommunene på Sør-Helgeland. 

Her er en film som viser en øving fra oppstart i år.