Læringsmiljøet

Klikk for stort bilde

Alle elever har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø.  Med ”læringsmiljø” mener vi de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene på skolen som har betydning for elevenes læring, helse og trivsel.

I Nordland fylkeskommunes håndbøker kan du lese om retningslinjer og rutiner for å sikre et godt læringsmiljø i de videregående skolene:

Elevens fysiske arbeidsmiljø (PDF, 889 kB)

Elevenes psykososiale skolemiljø (PDF, 2 MB)

Du finner også lenke til et skjema du kan bruke hvis du som elev eller foresatt ønsker å be om et tiltak for bedre psykososialt miljø, for eksempel hvis det gjelder mobbing, eller ønsker å klage på et tiltak:

Hvordan du kan be om tiltak (PDF, 16 kB)

Hvordan du kan klage på vedtak om psykososialt miljø (PDF, 16 kB)

Her vil du finne artikler om elevenes skolemiljø og de ansattes arbeidsmiljø.