Skoleruten 2018/2019 og 2019/2020

 

Skoleruten 2018/2019
   Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Sum Merknader
August 2 2 2 2 2 10 Skolestart mandag 20. august, Planleggingsdager 15.-17.august.
September 4 4 4 4 4 20  
Oktober 4 4 4 3 3 18 Høstferie uke 41: 8.-12. oktober.
November 4 4 4 5 4 21 Elevfri fredag 16. Planleggingsdag for ansatte (SkoleVFL)
Desember 3 3 3 2 3 14 Siste skoledag før jul torsdag 20. desember.
Januar 4 4 5 5 4 22 Skolestart onsdag 2. januar.
Februar 4 4 4 4 4 20  
Mars 3 3 3 3 4 16 Vinterferie uke 10: 4.-8. mars.
April 3 3 3 3 4 16 Påskeferie: 15.-22. april. Første skoledag tirsdag 23. april.
Mai 4 4 4 4 3 19 Elevfri fredag 31. mai.
Juni 2 3 3 3 3 14

Pinse 8.-10. juni. Siste skoledag 21. juni.

Sum           190  

 

 

Skoleruten 2019/2020
 

   Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Sum Merknader
August 2 2 2 2 2 10 Skolestart mandag 19. august.
September 5 4 4 4 4 21  
Oktober 3 4 4 4 3 18 Høstferie uke 41: 7.-11. oktober.
November 4 4 4 4 4 20 Elevfri fredag 22. november.
Desember 3 3 3 3 3 15 Siste skoledag før jul fredag 20. desember.
Januar 4 4 4 5 5 22 Skolestart torsdag 2. januar.
Februar 4 4 4 4 4 20  
Mars 4 4 3 3 3 17 Vinterferie uke 10: 2.-6. mars.
April 2 2 4 4 3 15 Påskeferie: 6.-14. april.
Mai 4 4 4 3 3 18 Elevfri 22. mai. Pinse 30.mai-1.juni
Juni 2 3 3 3 3 14

Siste skoledag 19. juni.

Sum 38 39 39 38 36 190  
Fant du det du lette etter?