Timeplan for skoledagen


Skoledagen er organisert slik som vist nedenfor. Av og til kan det likevel være litt annerledes, sammenslåtte timer og utsatt matpause, men som regel er den satt opp slik:  

Frokost serveres fra klokken 8.00-8.40.

  1. time  8.40 -  9.15
  2. time  9.25 - 10.10
  3. time 10.20 - 11.05
  4. time 11.15 - 12.00      Matpause fra klokken 12 - 12.30
  5. time 12.30 - 13.15
  6. time 13.25 - 14.10
  7. time 14.25 - 15.05