Alternativ opplæring på Basen

Målgruppe

Opplæringen tar utgangspunkt i den enkelte elev, og er rettet mot elever som har behov for tilrettelegging som ikke kan organiseres i vanlige klasser. Gruppene har redusert elevtall og økt bemanning. Arbeidstrening og integrering på skolens ulike linjer er et satsningsområde. Opplæringen kvalifiserer for framtidig arbeid i vernet bedrift, tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift eller dagsenter.

Målsetting

 • Styrke elevenes personlige utvikling.
 • Vedlikeholde og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger.
 • Gi økt livskvalitet for den enkelte elev i forhold til å mestre dagliglivets aktiviteter.
 • Trene og bevisstgjøre i forhold til framtidig yrkesaktivitet.

Organisering

Det er bemannet med pedagoger, miljøterapeuter/ vernepleiere, miljøarbeidere. Elevene gis skoletilbud 35 t/uken. Skoledagen er fra 08.30- 15.05.

Innhold

Avdelingen har egen læreplan. Det blir gitt opplæring i følgende fag:

 • Kjøkken kakeproduksjon - Lunsjpakker
 • Skogsdrift - Fliseproduksjon
 • Arbeid internt på skolen (kontor, bibliotek, annet)
 • Form Produksjon
 • Fakturering - Enkelt regnskap
 • Enkel matematikk                
 • Utplassering i lokale bedrifter
 • Egenomsorg
 • Kroppsøving
 • Norsk
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Leksehjelp
 • Data

Dersom du/dere har behov for ytterligere informasjon, er det bare å ta kontakt med oss.

Avdelingsleder mailadr: trieng@vgs.nfk.no
Trine Engen