Karrieresenteret Sør-Helgeland

Karrieresenteret gjennomfører individuell veiledning av voksne og ungdom som ikke er i utdanningssystemet. Veiledningssamtaler, informasjon, kartlegging, vurdering av kompetanse, hjelp til søknadsskriving er tjenester du kan benytte deg av her.

Senteret bidrar også med karriereveiledning i grunnskole og videregående skole, i samråd med rådgivertjenesten på skolene. I tillegg er også karrieresenteret en samarbeidspartner for NAV, bedrifter og offentlige virksomheter.

Studieverkstedet (under Nettskolen i Nordland) er også en del av Karrieresenterets aktivitet.

Karrieresenteret Sør-Helgeland er ett av i alt ni Karrieresenter i Nordland.
Du kan også følge Karrieresenteret Sør-Helgeland på facebook.