Barne- og ungdomsarbeiderfag vg2

Klikk for stort bildeSom barne- og ungdomsarbeider planlegger, tilrettelegger og gjennomfører du ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en barne og ungdomsarbeider:

  • Påvirke oppvekstmiljøet og utviklingsmulighetene for barn og unge
  • Bidra til barn og unges opplæringsbehov i barnehage og skole
  • Planlegge og gjennomføre enkle aktiviteter for barn og unge innen kultur og fysisk aktivitet
  • Lage enkle måltider for barn og unge som del av et pedagogisk arbeid
  • Drøfte med kollegaer og foresatte faktorer som er viktige for sosialiseringsprosessen hos barn og unge, og veilede barn og unge
  • Bidra til utvikling av god hygiene og foreslå tiltak for å forebygge smittsomme sykdommer

Barne- og ungdomsarbeideren kan jobbe i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre kommunale etater.

Ved Brønnøysund videregående skole har elevene praksis ute i kommune og bedrift gjennom hele skoleåret i faget yrkesfaglig fordypning.

Det undervises i fellesfag 9 timer i uka: engelsk, kroppsøving, norsk og samfunnsfag.

Felles programfag er fordelt slik:Klikk for stort bilde 

  • Yrkesfaglig fordypning - 9 timer i uka
  • Helsefremmende arbeid - 7 timer i uka
  • Kommunikasjon og samhandling - 5 timer i uka
  • Yrkesutøvelse - 5 timer i uka

Etter vg2 barne- og ungdomsarbeiderfaget har du 2 års læretid foran deg før du kan ta fagbrev som barne-og ungdomsarbeider. Du har også mulighet til å ta vg3 påbygging for å skaffe deg studiekompetanse


Inntakskrav til vg2 Barne-og ungdomsarbeiderfag:

Vg1 helse- og oppvekstfag, eller tilsvarende.

Du kan lese mer om valgmulighetene på vilbli.no

Her kan du se næremere på læreplanen for fagområdet.

Søk her