Helsearbeiderfag vg2

Klikk for stort bildeHelsefagarbeideren gir omsorg og utfører grunnleggende sykepleie til mennesker i alle aldre.

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten.

Arbeidsoppgaver

  • utførelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum
  • arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabliliterende pleie- og omsorgstiltak
  • planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren
  • å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper
  • å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk
  • journalføring, dokumentasjon og rapportering

Ved Brønnøysund videregående skole har elevene praksis ute i kommune og bedrift gjennom hele skoleåret i faget yrkesfaglig fordypning.

Det undervises i fellesfag 9 timer i uka: engelsk, kroppsøving, norsk og samfunnsfag.

Felles programfag er fordelt slik:

  • Yrkesfaglig fordypning - 9  - timer
  • Helsefremmende arbeid - 7 timer i uka
  • Kommunikasjon og samhandling - 5 timer i uka
  • Yrkesutøvelse - 5 timer i uka

Etter vg2 helsearbeiderfag har du 2 års læretid foran deg før du kan ta fagbrev som helsefagarbeider. Du har også mulighet til å ta vg3 påbygging for å skaffe deg studiekompetanse,


Inntakskrav til vg2 Helsearbeiderfag:

Vg1 helse- og oppvekstfag, eller tilsvarende.

Du kan lese mer om valgmulighetene på vilbli.no

Her kan du se næremere på læreplanen for fagområdet.

Søk her