Studiespesialisering

Klikk for stort bilde  

Har du planer om å studere? Da gir studiespesialiserende deg et godt grunnlag for veien videre. 

Etter tre år på studiespesialiserende vil du stå godt rustet til videre studier. Du får prøve ut kunnskap både teoretisk og praktisk, enten ved hjelp av forsøk og undersøkelser i naturen eller i samfunnet rundt deg. Vi jobber mye med muntlige framlegg og fagskriving i alle fag. I tillegg har vi samarbeid med næringslivet, ekskursjoner, reiser til utlandet og klasseturer.

Oversikt timer og fag:

Klikk for stort bilde      

På VG1 velger du fremmedspråk og matematikk. I tillegg kan du velge et programfag fra idrettsfag: Toppidrett 1. 

Studiespesialisering gir det beste grunnlaget for videre studier!

På vg2 og vg3 har vi to valgmuligheter på studiespesialisering:

  • Realfag
  • Språk, samfunnsfag og økonomi

Etter fullført studiespesialiserende vil du få generell studiekompetanse. Noen utdanninger krever at du har spesiell studiekompetanse. Det får du gjennom å velge spesielle fag innen realfag. Se på utdanning.no for informasjon om opptakskrav.

Søk her