Barn- og ungdomsarbeiderfag vg2

Klikk for stort bilde

Barne-og ungdomsarbeideren arbeider på flere nivåer i utdanningsistutisjoner og i barnehager i kommunal og privat sektor. Også andre kommunale stillinger kan de inneha.

Klikk for stort bilde

Eksempel på arbeidsoppgaver

  • Påvirke oppvekstmiljøet og utviklingsmulighetene for barn og unge
  • Bidra til barn og unges opplæringsbehov i barnehage og skole
  • Planlegge og gjennomføre enkle aktiviteter for barn og unge innen kultur og fysisk aktivitet
  • Lage enkle måltider for barn og unge som del av et pedagogisk arbeid
  • Drøfte med kollegaer og foresatte faktorer som er viktige for sosialiseringsprosessen hos barn og unge, og veilede barn og unge
  • Bidra til utvikling av god hygiene og foreslå tiltak for å forebygge smittsomme sykdommer

Ved Brønnøysund videregående skole har elevene praksis ute i kommune og bedrift gjennom hele skoleåret i faget yrkesfaglig fordypning.

Det undervises i fellesfag 9 timer i uka: engelsk, kroppsøving, norsk og samfunnsfag.

Felles programfag er fordelt slik:

  • Yrkesfaglig fordypning - 9  - timer
  • Helsefremmende arbeid - 7 timer i uka
  • Kommunikasjon og samhandling - 5 timer i uka
  • Yrkesutøvelse - 5 timer i uka

Etter vg2 barne- og ungdomsarbeiderfaget har du 2 års læretid foran deg før du kan ta fagbrev som barne-og ungdomsarbeider. Du har også mulighet til å ta vg3 påbygging for å skaffe deg studiekompetanse


Inntakskrav til vg2 Barne-og ungdomsarbeiderfag:

Vg1 helse- og oppvekstfag, eller tilsvarende.

Du kan lese mer om valgmulighetene på vilbli.no

Her kan du se næremere på Læreplaner for fagområdet