Studiespesialisering

Dersom du velger studiespesialiserende utdanning vil du etter 3 år få vitnemål dersom du fullfører og består i alle fag.

Vg1 studiespesialisering:

Du  bør i utgangspunktet like å arbeide med teoretiske fag dersom du velger studiespesialisering.

Første året kan du velge å starte med bare fellesfag. Andre året velger du hos oss fordypning innen programområdet realfag eller området språk, samfunnsfag og økonomi.

Studiespesialisering gir det bredeste grunnlaget for videre studier.

Avhengig av etter programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse. , Du bør sjekke nøye hvilke fagkombinasjoner som kreves før du gjør dine valg av programområde og -fag dersom du har spesielle yrkesønsker for framtida.

Inneværende skoleår har vi har vi i tillegg til obligatoriske fag for vg1 gitt elevene på studiespesialiseing mulighet til å ta et valgfag som er hentet fra læreplanen for idrettsfag;   toppidrett.

På vg2 og vg3 har vi to valgmuligheter på studiespesialisering:

  • Realfag
  • Språk, samfunnsfag og økonomi

Les mer på Vilbli.no