Vg3 Realfag

Inntakskrav for vg3 realfag er vg1 studiespesialisering og vg2 realfag.

Skal du studere videre ved høyskole eller universitet  gir dette programområdet det bredeste grunnlaget. Det er viktig at du sjekker ut hvilke fag som kreves for å komme inn på videreutdanning på de studier du kan tenke deg.

Hvilke fag du velger avgjør om du får generell eller spesiell studiekompetanse. Ditt valg av fag på vg3 kan altså være av avgjørende betydning. 

Det er en stor fordel at du liker å jobbe med teoretiske fag, og at du er motivert til å legge innsats i dette året. Dine resultater på vg3 vil påvirke dine valgmuligheter for framtida.

Felles fag:

  • Historie
  • Norsk
  • Kroppsøving
  • Religion og etikk

Du kan lese mer om valgmulighetene på Brønnøysund videregående skole vilbli.no